KBT / ACT och yoga i Gävle

Välkommen

Jag är Yogalärare och KBT-ACT terapeut med lång erfarenhet av samtalsbehandling- 
Jag erbjuder terapautiska yogagrupper för personlig utveckling med terapetusk dagboksskrivande som metod. 
Du kan även gå på min yoga för eget välbehag och återhämtning.
Ett sätt att skapa bättre förutsättningar för  balans i både kroppen och knoppen. 
Min Yoga är inkulderande och tilllåtande.
Du och din kropp bestämmer hur ditt yogapass utformas utifrån dina förutsättnigar och dagsform. Alla kan vara med på sitt sätt helt utan prestationskrav. 
Yogapassen  genomsyras av närvaro i  andetaget, återhämting och selfcompassion.  


          


 

Om mig

Jag är terapeut med lång erfarenhet  av samtalsbehandling. Jag har alltid varit intresserad och nyfiken på människans inre berättelse och att hitta sätt att komma vidare i livet när det är svårt. Detta intresse ledde mig till mitt yrkesval. 
Jag är utbildad i KPT, KBT, ACT och går just nu en Schematerapeutsik utbilding.  
Jag  har lång erfarenhet av arbete inom primärvård,  specialistpsykiatri och på HVB-hem med tung problematik.   
Jag använder mig av både samtaslbehandling och Yoga som metod. 
Jag håller Yogagrupper för personlig utveckling. och terapeutisk dagboksskrivande med KBT och ACT som metod. 
Skapa energi och balans med både i kroppen och knoppen. 

Tjänster

Individuella terapier KBT/ ACT

ACT dagbok

YOGA

Vad är vad?

Kognitiv beteendeterapi

KBT är en sammanslagning av Kognitiv psykoterapi, som bygger på teorier om våra tankar och vår informationsbearbetning och Beteendeterapi, som bygger på inlärningsteori. Numera innefattar KBT även andra behandlingsmetoder, och får närmast betraktas som ett paraplybegrepp. Exempel på nya inslag inom KBT är mindfulnessbegreppet, ACT och CRA.

Acceptance and Commintment Therapy

Acceptance and Commintment Therapy (ACT) är en tredjevågens KBT och en modell som syftar till att hitta ett förhållningssätt till tankar och känslor för att kunna skapa ett rikt och värdefullt liv. Målet är inte bara minskning av problem utan att leva ett rikt, värdefullt och meningsfullt liv trots svårigheter och att leva i värderad riktning.

Schematerapi

Schematerapi är en utveckling av KBT där terapin berikats med kunskaper och verktyg från andra teorier och metoder, bland annat anknytningsteori och gestaltterapi
schematerapi knyts tidigare händelser och livserfarenheter ihop med upplevelser i nutid. Man kan säga att vi skapar en känslomässig brygga mellan nutid och dåtid som hjälper oss att bättre förstå – och hantera – situationer där vi exempelvis blir arga, känner oss sårbara eller tomma och innehållslösa.

Kontakt

Tele: 073-789 17 28
Men du når mig bäst via detta kontaktformulär.
Jag svarar i regel inom 24h