Samtalsterapeut i Gävle

Välkommen till min sida

KBT-ACT terapeut med lång erfarenhet av samtalsbehandling- Jag erbjuder samtalsbehandling för dig som inte riktigt kvalar in för sjukvård men har problem med Relationer,stress, oro, existentiella frågor, att komma vidare i livet, när det känns som ni har kört fast. Jag är även yoga lärare och min vision är att kombinera dessa tekniker för att skapa ökad medvetenhet och förmåga att skapa balans - kropp- sinne - som ett komplement i samtalsbehandling för den som vill eller för välbehag i vardagen.
Jag är utbilad innom KBT, KPT, ACT och under utbilding i Schema terapi           


Boka tid

Om mig

Jag är terapeut med lång erfarenhet  av samtalsbehandling. Jag har alltid varit intresserad och nyfiken på människans inre berättelse och att hitta sätt att komma vidare i livet när det är svårt. Detta intresse ledde mig till mitt yrkesval. 
Jag är utbildad i KPT, KBT, ACT och går just nu en Schematerapeutsik utbilding.  
Sedan drygt tjugofem år tillbaka har jag arbetat inom primärvård,  specialistpsykiatri och på HVB-hem med tung problematik. Åren i specialistpsykiatri gav mej bred erfarenhet vad det gäller vård och behandling för de flesta psykiatriska svårigheter.  Jag använder både samtaslbehandling och Yoga som metod
Jag startade detta företag för att få mer frihet och möta perssoner i personlig utveckling som behöver vägledning och verktyg med sig på resan 

Mitt företag: KP-KBT.AB org.nr 559179-3129 bolagsregistrerad adress;  Järvstabyn 80592 Gävle. Godkänd för F-skatt. 

Tjänster

Yoga retreat Älvkarleö Herrgård

Individuella terapier KBT/ ACT/ CRA

Relationer

YOGA

Vad är vad?

Kognitiv beteendeterapi

KBT är en sammanslagning av Kognitiv psykoterapi, som bygger på teorier om våra tankar och vår informationsbearbetning och Beteendeterapi, som bygger på inlärningsteori. Numera innefattar KBT även andra behandlingsmetoder, och får närmast betraktas som ett paraplybegrepp. Exempel på nya inslag inom KBT är mindfulnessbegreppet, ACT och CRA.

Acceptance and Commintment Therapy

Acceptance and Commintment Therapy (ACT) är en tredjevågens KBT och en modell som syftar till att hitta ett förhållningssätt till tankar och känslor för att kunna skapa ett rikt och värdefullt liv. Målet är inte bara minskning av problem utan att leva ett rikt, värdefullt och meningsfullt liv trots svårigheter och att leva i värderad riktning.

Schematerapi

Schematerapi är en utveckling av KBT där terapin berikats med kunskaper och verktyg från andra teorier och metoder, bland annat anknytningsteori och gestaltterapi
schematerapi knyts tidigare händelser och livserfarenheter ihop med upplevelser i nutid. Man kan säga att vi skapar en känslomässig brygga mellan nutid och dåtid som hjälper oss att bättre förstå – och hantera – situationer där vi exempelvis blir arga, känner oss sårbara eller tomma och innehållslösa.

Kontakt

Tele: 073-789 17 28
Men du når mig bäst via detta kontaktformulär.
Jag svarar i regel inom 24h och försöker alltid erbjuda tid för samtal innom en vecka!